Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Victor Hugo

Téma katalogu | Victor Hugo

Victor Hugo

Victor Hugo byl francouzský básník, romanopisec a dramatik z období romantismu. Je považován za jednoho z největších a nejznámějších francouzských spisovatelů. Hugova literární díla jsou známá bohatstvím rozmanitých témat a obrazů a také zkoumáním lidského údělu. Nejznámější jsou jeho romány Bídníci a Chrám Matky Boží v Paříži a také epická báseň Legenda věků. Hugo byl také vášnivým politickým aktivistou, který bojoval za sociální spravedlnost a svobodu slova. Za druhého císařství byl otevřeným kritikem francouzské vlády a byl na několik let vypovězen z Francie. Jeho díla byla přeložena do více než 100 jazyků a inspirovala četné filmové, televizní, divadelní, operní, baletní a muzikálové adaptace.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac