Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je regulována nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen "Nařízení"). Dále jsou práva na ochranu osobních údajů zajištěna dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami.

Kupující potvrzuje odesláním objednávky svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů, tedy jména, příjmení, názvu firmy, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy a roku narození dodavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím uživatelského účtu online nebo kontaktováním prodávajícího e-mailem na adrese info@svet-filatelie.cz.

Obchodní sdělení jsou kupujícímu zasílány pouze v případě, že učiní souhlas se zasíláním.

Svět Filatelie zpracovává osobní údaje pouze pro účely, k nimž byly kupujícím poskytnuty, a v rozsahu, který je pro splnění tohoto účelu nezbytný. Dále zpracovává osobní údaje pro marketingové účely společnosti, a to v rozsahu a způsobem, který je v souladu s Nařízením Evropské unie (GDPR). Osobní údaje poskytuje pouze důvěryhodným třetím stranám, které se zavázaly tyto zásady zachovávat.

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
  • získáte svůj profil na portálu Svět filatelie
  • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
  • budete si moci prohlížet cizí sbírky
  • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
  • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty

Pozvěte přátele, získejte odměnu

Pozvěte přátele, získejte odměnu

Pozvěte přátele na portál Svět Filatelie. Za každého pozvaného, který si skrze Váš odkaz koupí plný účet získáte odměnu ve výši 10 % z ceny zakoupeného účtu.