Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je regulována nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen "Nařízení"). Dále jsou práva na ochranu osobních údajů zajištěna dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami.

Kupující potvrzuje odesláním objednávky svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů, tedy jména, příjmení, názvu firmy, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy a roku narození dodavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím uživatelského účtu online nebo kontaktováním prodávajícího e-mailem na adrese info@svet-filatelie.cz.

Obchodní sdělení jsou kupujícímu zasílány pouze v případě, že učiní souhlas se zasíláním.

Svět Filatelie zpracovává osobní údaje pouze pro účely, k nimž byly kupujícím poskytnuty, a v rozsahu, který je pro splnění tohoto účelu nezbytný. Dále zpracovává osobní údaje pro marketingové účely společnosti, a to v rozsahu a způsobem, který je v souladu s Nařízením Evropské unie (GDPR). Osobní údaje poskytuje pouze důvěryhodným třetím stranám, které se zavázaly tyto zásady zachovávat.

Smazání uživatelského účtu lze provést v osobním profilu v sekci "Soukromí".

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
  • získáte svůj profil na našem portálu
  • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
  • budete si moci prohlížet cizí sbírky
  • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
  • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty

Počátky filatelie

Počátky filatelie sahají do 1. poloviny 19. století. Kdo vlastně stál za prvotním rozmachem filatelie u nás i v zahraničí?