Katalog známek >> Válka

Téma katalogu | Válka

Válka

Stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Historicky těmito skupinami jsou ve valné většině státy nebo jiné mocenské uskupení, kde elita vede válku a její poddaní jsou oběťmi. Důvody jsou vesměs politické, náboženské nebo ideologické, zřídkakdy ekonomické, protože válka se ekonomicky nevyplatí dokonce ani vítězi.

Nachází se

Možná hledáte

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.