Svět Filatelie

Tvorba katalogu známek

Svět Filatelie nabízí přehledný online katalog poštovních známek. Můžete do něj přidávat nové známky či FDC a nahrávat jejich obrázky. Můžete se tak sami podílet na rozšiřování katalogu.

Zároveň umožňuje dražbu poštovních známek, které se v katalogu nacházejí.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Medicína a farmacie ve známkové tvorbě ČR

V tematické známkové kolekci představujeme dvanáct významných osobností, které se od baroka po současnost zasloužily o rozvoj medicíny a farmacie. Soubor doplňuje známka o prevenci nádorových onemocnění a známka k výročí Československého červeného kříže.

Nahlédněte do katalogu

12:11½ Mnohobarevná
12¼:11¾ Černá
11½:11½ Rudošeříková
12½:12¾ Mnohobarevná

Využijte provizní program

Pozvěte přátele, získejte odměnu