Katalog známek >> Umění

Téma katalogu | Umění

Umění

Je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Uměním se zabývá řada věd, jako estetika, dějiny umění, hudby nebo literární věda.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac