Téma katalogu | Karl Marx

Karl Marx

Německý filozof, kritik klasické ekonomie. Mezi jeho nejznámější díla patří Komunistický manifest a Kapitál. Jeho učení inspirovalo různé socialistické směry, včetně komunismu. A to přesto, že vycházelo z už v té době vyvrácené nákladové teorie hodnoty britského ekonoma Davida Ricarda. Její princip vyjadřoval hodnotu statku jako souhrnnou cenu vstupů, které byly využity při jeho výrobě. Tato teorie byla vyvrácena již v roce 1870 rakouským ekonomem Carlem Mengerem a jeho teorií subjektivní hodnoty.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.