Téma katalogu | Karl Marx

Karl Marx

Německý filozof, kritik klasické ekonomie. Mezi jeho nejznámější díla patří Komunistický manifest a Kapitál. Jeho učení inspirovalo různé socialistické směry, včetně komunismu. A to přesto, že vycházelo z už v té době vyvrácené nákladové teorie hodnoty britského ekonoma Davida Ricarda. Její princip vyjadřoval hodnotu statku jako souhrnnou cenu vstupů, které byly využity při jeho výrobě. Tato teorie byla vyvrácena již v roce 1870 rakouským ekonomem Carlem Mengerem a jeho teorií subjektivní hodnoty.

Nachází se

Asie

Pro zobrazení detailu známky se
Pro zobrazení detailu známky se

Evropa

Pro zobrazení detailu známky se
Pro zobrazení detailu známky se

Možná hledáte

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac