Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Josef Kajetán Tyl

Téma katalogu | Josef Kajetán Tyl

Josef Kajetán Tyl

Josef Kajetán Tyl (1808-1856) byl český dramatik, básník, novinář a politický aktivista. Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností české literatury a kultury. Napsal divadelní hry, které byly populární v České republice i v zahraničí, včetně hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, která se v roce 1972 dočkala filmového zpracování. Napsal také několik básní a článků do novin a časopisů. Kromě literární tvorby byl aktivním politickým činitelem, který se zasazoval o práva českého národa. Stál v čele hnutí Národního obrození v Čechách a na Moravě, které usilovalo o obnovu české kultury po staletích německé nadvlády. Je připomínán jako zastánce svobody a demokracie, který pomáhal utvářet moderní českou identitu.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac