Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Johann Wolfgang von Goethe

Téma katalogu | Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe byl německý spisovatel, básník a státník, který žil v letech 1749 až 1832. Je považován za jednu z nejvlivnějších osobností západní literatury a je znám především díky svým dílům Faust a Utrpení mladého Werthera. Byl také významnou postavou hnutí Sturm und Drang na konci 18. století. Goethe byl stoupencem romantického hnutí a psal rozsáhlá díla o filozofii, vědě, umění a literatuře. Byl také zastáncem osvícenských ideálů rozumu a pokroku. Goethův vliv přesáhl hranice Německa a rozšířil se i do dalších zemí, například do Francie, Anglie, Itálie a Ruska. Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a dodnes se čtou po celém světě.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac