Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> František Palacký

Téma katalogu | František Palacký

František Palacký

František Palacký (1798-1876) byl český historik a politik, který je považován za otce moderního českého nacionalismu. Narodil se na Moravě a studoval na vídeňské univerzitě, kde se zajímal o historii. Psal rozsáhlé práce o dějinách Čech a Moravy a také o dějinách střední Evropy. Byl vůdčí osobností českého národně obrozeneckého hnutí, které usilovalo o obnovu české kultury a jazyka po staletích německé nadvlády. V letech 1848-1849 byl také poslancem rakouského parlamentu. Palackého dílo pomohlo utvářet moderní českou identitu a jeho odkaz je dodnes oslavován.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac