Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Božena Němcová

Téma katalogu | Božena Němcová

Božena Němcová

Božena Němcová (1820-1862) byla česká spisovatelka a básnířka, která je považována za jednu z nejvýznamnějších osobností české literatury. Psala romány, povídky a poezii, v nichž se zabývala životem českého venkova a jeho bojem s chudobou a útlakem. Jejím nejznámějším dílem je román Babička, který byl přeložen do mnoha jazyků a dodnes je hojně čten. Byla také obhájkyní práv žen a v jejích dílech se často objevovaly silné ženské postavy, které zpochybňovaly tradiční genderové role. Odkaz Boženy Němcové nadále inspiruje generace spisovatelů v České republice i mimo ni.

Nachází se

Evropa

Pro zobrazení detailu známky se
Pro zobrazení detailu známky se

Možná hledáte

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac