Katalog známek >> Kolonie >> Belgické kolonie

Téma katalogu | Belgické kolonie

Belgie byla po staletí pod nadvládou nejdříve španělských Habsburků (1519–1713) a poté rakouských Habsburků (1713–1794). Po krátké nadvládě Francie ji Vídeňský kongres přiřkl Nizozemí (1815–1830), samostatný belgický stát vznikl až po Belgické revoluci v roce 1830. V této době však již měly jiné evropské státy ekonomicky nejperspektivnější zámořské oblasti pod svou sférou vlivu, Belgie (stejně jako Německo či Itálie, jejichž novodobá státnost také vznikla v 19. století) tedy čelila tvrdé konkurenci tradičních koloniálních mocností, zejména Anglie nebo Francie.

Nachází se

Afrika

Pro zobrazení detailu známky se
Pro zobrazení detailu známky se

Možná hledáte

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac