Katalog známek >> Osobnosti >> Malíři >> Zdeněk Burian

Téma katalogu | Zdeněk Burian

Zdeněk Burian

Zdeněk Burian (1905-1981) byl český malíř, ilustrátor a pedagog. Je známý především svými ilustracemi pravěkého života a prací v oblasti paleoartu. Byl plodným umělcem, který během své kariéry vytvořil stovky obrazů a kreseb. Jeho díla se objevovala v knihách, časopisech a muzeích po celém světě. Byl také vlivným pedagogem, který dlouhá léta vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi jeho žáky patřili někteří z nejvýznamnějších českých umělců 20. století. Burianovo dílo se vyznačuje smyslem pro detail a živými barvami, které oživují jím zobrazené tvory z pravěku.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac