Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Maxim Gorkij

Téma katalogu | Maxim Gorkij

Maxim Gorkij

Maxim Gorkij (1868-1936) byl ruský spisovatel a dramatik, který je považován za jednoho ze zakladatelů socialistického realismu. Psal romány, povídky, divadelní hry a eseje, které se zabývaly životem dělnické třídy v Rusku. Jeho díla se často zaměřovala na témata chudoby, nespravedlnosti a útlaku. Gorkij byl také aktivním politickým činitelem v Rusku a hlasitě kritizoval carismus a ruskou pravoslavnou církev. Měl velký vliv na Vladimíra Lenina a další revolucionáře, kteří usilovali o svržení carského režimu. Gorkého díla jsou dodnes populární a hojně čtená v Rusku i ve světě.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac