Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Karel Havlíček Borovský

Téma katalogu | Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský (1821-1856) byl český novinář, básník a politik. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav českých dějin a často bývá označován za "otce české žurnalistiky". Byl hlavním zastáncem českého národního obrození, které se snažilo oživit český jazyk a kulturu po staletích německé nadvlády. Hojně psal o politice, literatuře a sociálních otázkách a jeho díla jsou dodnes hojně čtena. Byl také aktivním účastníkem revoluce v Praze v roce 1848, kde působil jako vůdce revolučních sil. Jeho odkaz žije dál v jeho dílech a jeho vlivu na moderní českou kulturu.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac