Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Karel Čapek

Téma katalogu | Karel Čapek

Karel Čapek

Karel Čapek (1890-1938) byl český spisovatel, dramatik a esejista. Nejvíce se proslavil svými vědeckofantastickými díly, včetně hry R.U.R. (Rossum's Universal Robots), která zavedla slovo "robot" do anglického jazyka. Psal také romány, povídky a eseje na různá témata, včetně politiky a filozofie. Ve svých dílech se často zabýval tématy humanismu a morálky ve světě postupující technologie a průmyslu. Byl otevřeným kritikem fašismu a totalitarismu, což vedlo k zákazu jeho děl v nacisty okupovaném Československu během druhé světové války. Čapkův odkaz ovlivňuje spisovatele dodnes a jeho dílo je často uváděno jako inspirace pro moderní autory science fiction.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac