Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Josef Škvorecký

Téma katalogu | Josef Škvorecký

Josef Škvorecký

Josef Škvorecký (1924-2012) byl český spisovatel, nakladatel a profesor. Nejznámější jsou jeho romány o životě v Československu v době komunismu. Jeho díla se často zaměřují na boj obyčejných lidí o přežití a zachování důstojnosti v represivním politickém systému. Byl také otevřeným kritikem Sovětského svazu a jeho politiky ve východní Evropě. Škvorecký získal řadu literárních ocenění, včetně Neustadtské mezinárodní ceny za literaturu v roce 1984 a Řádu Kanady v roce 1995. Byl také zakládajícím členem hnutí Charta 77, které usilovalo o prosazování lidských práv v Československu.

Nachází se

Téma se zatím v katalogu nenachází. Přiřaďte ho k nějaké sérii nebo jednotlivým známkám.

Možná hledáte

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac