Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Anton Pavlovič Čechov

Téma katalogu | Anton Pavlovič Čechov

Anton Pavlovič Čechov

Anton Pavlovič Čechov byl ruský dramatik, povídkář a lékař. Je považován za jednoho z největších autorů povídek v historii. Čechovova díla jsou známá svým realismem, humorem a soucitem. Napsal více než čtyři sta povídek a čtrnáct divadelních her, mezi něž patří například Racek, Strýček Váňa nebo Tři sestry. Jeho povídky se často zaměřují na všední život obyčejných lidí a jejich boj s životními těžkostmi. Čechov byl také lékař, který pracoval s chudými na ruském venkově. Své lékařské znalosti využíval při psaní a často psal o fyzických a psychických dopadech nemoci na své postavy. Čechovův vliv na moderní literaturu je obrovský; je mu připisován podíl na rozvoji moderní povídkové formy a také inspirace pro mnoho pozdějších spisovatelů, jako jsou Ernest Hemingway a William Faulkner.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac