Katalog známek >> Osobnosti >> Malíři >> Andy Warhol

Téma katalogu | Andy Warhol

Andy Warhol

Andy Warhol byl americký umělec, režisér a producent, který byl vůdčí osobností výtvarného hnutí známého jako pop art. Ve svých dílech zkoumal vztah mezi uměleckým vyjádřením, kulturou celebrit a reklamou. Warholovo umění zahrnovalo mnoho forem médií, včetně ruční kresby, malby, grafiky, fotografie, sítotisku, sochařství, filmu a hudby. Byl také plodným autorem a veřejným činitelem. Warholův život a dílo byly poznamenány jeho avantgardním stylem a přijímáním kultury celebrit. Je všeobecně považován za jednoho z nejvlivnějších umělců 20. století.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac