Katalog známek >> Osobnosti >> Spisovatelé >> Alexandr Sergejevič Puškin

Téma katalogu | Alexandr Sergejevič Puškin

Alexandr Sergejevič Puškin

Alexandr Puškin byl ruský básník, dramatik a prozaik, který je všeobecně považován za největšího ruského básníka a zakladatele moderní ruské literatury. Narodil se v Moskvě v roce 1799 a zemřel v roce 1837. Puškin psal poezii, divadelní hry, romány, povídky a eseje, v nichž se zabýval tématy lásky, cti, vlastenectví a sociální spravedlnosti. Jeho díla jsou známá svou lyrickou krásou a schopností zachytit podstatu ruské kultury. Zasloužil se také o zavedení používání lidového jazyka do literatury. Puškinův vliv na ruskou literaturu je obrovský; jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a dodnes se čtou po celém světě.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac