Blog >> Článek

Počátky filatelie

Počátky filatelie

První filatelisté

Nejstarší sbírka známek vznikla ještě před objevením nalepitelných poštovních známek. Patřila Johnu Burkemu (hlavní výběrčí kolkovného v Irsku), který již v roce 1774 začal sbírat kolkové známky. Za otce filatelie (konkrétně sbírání známek) však považujeme dr. Johna Edwarda Graye (kurátor zoologického oddělení Britského muzea), která se zajímal o poštovní reformu a později upíral Rowlandu Hillovi jeho nárok na vynález známek. Gray si koupil první známky (několik kusů Penny Black) v den, kdy se začaly prodávat tedy 1. května 1840. Další přidal o týden později koupí modré dvoupencové známky. Postupně jak vycházely, se do jeho sbírky dostávaly další a další známky. Doktor Gray v roce 1862 vytvořil i jeden z nejstarších katalogů známek. Během deseti let se v asi dvaceti zemích dočkalo emise okolo tisícovky známek a s jejich počtem stoupalo i množství filatelistů.

V roce 1852 začaly dokonce v novinách vycházet inzeráty na nákup a prodej známek. Obchod se známkami začal vzkvétat především v Belgii, prostřednictvím Louise Hanciaua a Jean-Baptiste Moense, jež se stali předními obchodníky v tomto oboru. Za důležitého obchodníka se považuje i Angličan Edward Stanley Gibbons, který v roce 1856 jako tehdy 16tiletý v obchodě svého otce v Plymouthu prodával jihoafrické známky, jež koupil od dvou námořníků. O devět let později vydal Gibbons svůj první katalog, který se stal předchůdcem katalogů, jak je známe dnes.

První katalogy a časopisy

V roce 1861 se začaly vydávat katalogy ve Francii v režii Oscara Berger-Levreulta a Alfreda Potiqueta. Zanedlouho poté se objevily i první časopisy zaměřené na filatelii. Jeden z nejstarších nesl název The Stamp Collector's magazine (první vydání únor 1863), který barvitě popisoval prodej a výměny známek v Birchin Lane v Cheapside v Londýně, kde se tato setkání pravidelně odehrávala pod širým nebem. Dále se časopis zabýval i setkáváním prvních filatelistických nadšenců tzv. timbromaniaků v Luxemburských zahradách a v Tuileriích v Paříži.

Timbromaniaků proto, že takto se původně označovali stoupenci sbírání známek. Slovo vzniklo z francouzského slova timbre (známka). Sám název filatelie vychází z řečtiny: philos = milovat, a = ne, telos = poplatek. Zápor se tam dostal nejspíš z nepřesné znalosti řečtiny (doslovný překlad zní milovník neplacení daní, což popírá funkci známky) a sami Řekové pro nadšence sbírání známek používají termín bez záporu: philotelia.

Začátky filatelistických klubů

První organizované setkávání filatelistů ve vnitřních prostorách měl na svědomí reverend F. J. Stainforth, který si vzal organizaci na bedra poté, co policie začala bránit návalům na již zmiňované Birchin Lane. V 60. letech 19. století se filatelisté scházeli každé sobotní odpoledne na jeho faře u Všech svatých v centru Londýna. Toto místo popisuje i Ch. Dickens v románu Dombey a syn. Nejznámějšími účastníky těchto setkání byli vydavatel časopisu The Stamp Collector's magazine pan Ch. W. Viner, jeden z prvních autorů katalogu známek pan M. Brown nebo třeba sir D. Cooper, který se stal prezidentem Filatelistické společnosti v Londýně (založena 1869 v Londýně). Tato společnost dnes nazvaná Royal Philatelic Society (Královská filatelistická společnost) stále existuje a je nejprestižnější na světě. Vědecký přístup do filatelie zavedli Francouzi, kteří si všímali nedokonalostí a nepřesností na poštovních známkách. Dr. J. Legrand vynalezl v roce 1866 zoubkoměr a o něco déle začal psát statě o průsvitkách.

Ženy v počátcích filatelie

Mezi filatelisty ale nepatřili pouze muži, i ženy hráli na tomto poli nezanedbatelnou úlohu. Jednou z nich byla Ch. Tebayová, která pomáhala při pořádání nejstarší londýnské výstavy známek. Do filatelistických časopisů zase přispívala A. L. Fentonová, ovšem jak bylo tenkrát zvykem používala mužský pseudonym H. Camoens.

První klub v Čechách

V Čechách byl první filatelistický klub založen 28. dubna 1887 za účasti 11 zakládajících členů. Pojmenovali ho Český klub filatelistů a o deset let později začali vydávat časopis Český filatelista. Roku 1914 byla v Praze uspořádána první česká výstava poštovních známek, kdy už měl klub 146 členů.

27. 08. 2014
Petra Toboříková