Blog >> Článek

Ceník poštovních známek

Ceník poštovních známek

V našem článku o sbírání známek jste se dozvěděli jaké typy známek lze sbírat. Pokud známky nesbíráte jen z romantických pohnutek nebo máte nějaký rozpočet, za který známky nakupujete, patrně Vás bude zajímat cena Vaší sbírky. Co si budeme povídat, sbírka známek může být i zajímavá investice.

Jak je to s cenami

Každá známka má nějakou nominální hodnotu, kterou ji určil příslušný poštovní úřad. Za tuto hodnotu se známka prodává pokud je platná, tedy lze ji použít jako kolek k zaplacení nějaké poštovní služby. Kromě toho existuje takzvaná tržní hodnota. Ta se u platných známek většinou neliší od té nominální. Čím je známka starší, tím její tržní hodnota obvykle stoupá. Tržní hodnotu ovlivňuje několik faktorů. Tím hlavním je stáří známky a dále pak náklad, tedy množství vyrobených kusů dané známky. Neméně důležitý faktor je i zachovalost známky. Tu ovlivňuje fakt, zda známka prošla poštovním stykem a je tedy opatřena razítkem. Razítkované známky bývají většinou levnější než ty nerazítkované. To je dáno tím, že množství razítkovaných známek bývá větší než nerazítkovaných, existují ale exempláře, kde je to přesně naopak. Tento jev se vyskytuje u známek, které se prakticky nedostaly do oběhu a razítko je u nich tedy velmi vzácné.

Tržní vs. katalogová cena

Jak už jsme si řekli, tak tržní cena známek se v čase mění. Její hodnota se určuje při samotném prodeji. Vodítkem může být katalogová cena, kterou určují vydavatelé jednotlivých katalogů právě z těch parametrů, které jsme si popsali v předchozím odstavci. Ani ta tedy není trvalá jednoduše proto, že cena se mění v čase. Katalogová cena je tedy určitým vodítkem pro cenu tržní, ale ta bývá obvykle nižší než cena katalogová. Důvod je ten, že katalogová cena je uměle stanovena a výrobci katalogů jí určují příliš optimisticky. Sběratelé většinou nejsou ochotni platit katalogovou cenu známky, přistupují tak na cenu tržní.

Kde najdete katalogovou cenu

Výrobců katalogů je celá řada. Pro sběratele českých a československých známek je to hlavně Pofis, který kromě katalogů vydává i filatelistickou literaturu převážně z našich luhů a hájů. Mezi nejznámější zahraniční katalogy poštovních známek patří německý Michel, britský Stanley Gibbons nebo americký Scott. Jednotlivé katalogy jsou vydávány každý rok s aktualizovanými katalogovými cenami, navíc jsou v něm známky z posledního roku. Pokud tedy hledáte katalogovou cenu jednotlivých známek, musíte si pořídit papírový katalog. Můžete si pořídit nový, pro znalost aktuální ceny nebo nějaký starší pro znalost ceny vztažené ke konkrétnímu roku. V praxi se ale od aktuální katalogové ceny příliš lišit nebude.

Co najdete u nás

Časová nestálost je hlavním důvodem proč na našem portálu katalogové ceny neuvádíme. Místo toho u nás najdete katalog poštovních známek celého světa tvořený samotnými uživateli portálu. Kromě katalogových cen procházejí veškeré katalogové údaje kontrolou správnosti.

Po dlouhém zvažování jsme na žádost mnohých filatelistů umožnili vyplňovat katalogové ceny.

11. 06. 2020
Tomáš Rychetský