Asie | Korejská republika | 1964 | B/194 - B/198 

Katalogové číslo:  Mi B/194  (457 - 461)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi B/195  (457 - 461)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi B/196  (457 - 461)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi B/197  (457 - 461)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi B/198  (457 - 461)

Pro zobrazení detailu známky se

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
  • získáte svůj profil na našem portálu
  • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
  • budete si moci prohlížet cizí sbírky
  • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
  • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty

Filatelistický slovník

Rozsáhlý slovník všech běžně používaných pojmů se kterými se můžete setkat ve filatelii, a jejich stručné vysvětlení.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac