Blog >> Jak číst v našem katalogu

Jak číst v našem katalogu

Jak číst v našem katalogu

Jelikož náš katalog přináší velké množství údajů, může být pro začátečníka trochu obtížné v něm údaje správně vyčíst. Pro lepší orientaci jsme pro Vás sepsali legendu všech možných piktogramů u jednotlivých známek v našem katalogu. Pro více informací rozklikněte na detail série.

Legenda

  1. Původní hodnota
  2. Druh zoubkování a u zoubkovaných známek i velikost zoubkování
  3. Aršík (místo aršíku může být i jiný typ známek, například "doplatní" nebo "servisní")
  4. Barva známky (hlavní a pokud je uvedena, tak i vedlejší)
  5. Pozadí známky (pokud barva použitého papíru není bílá)
  6. Přetištěná hodnota (případně dotištěný text)
  7. Sada ikon vztahujících se k vlastní sbírce (zleva "čistá známka", "razítkovaná známka" a vlastní poznámka)
  8. Přetištěná známka (nalevo od tohoto piktogramu je ikona letecké pošty)
  9. Kontextová nabídka známky