Jak vkládat známky

Obsah

 1. Katalogové číslo
  1. Samostatná známka
   1. Obyčejná známka
   2. Aršík
  2. Série známek
   1. Obyčejné známky
   2. Aršíky
 2. Odvozená série
 3. Stát a perioda
 4. Štítek
 5. Barva
 6. Hodnota
 7. Měna
 8. Typ zoubkování
 9. Letecká pošta
 10. Bloková známka
 11. Doplatni známka
 12. Služební známka
 13. Přetisk

Katalogové číslo

Katalogové číslo je unikátní identifikátor v rámci konkrétního státu nebo historického území. V tomto katalogu je využíváno číselné řady dle katalogu Michel.

Zpět na obsah

Samostatná známka

Jako samostanou známku vkládáme jen jednotlivé známky nebo bloky, které nepatří do žádné série.

Zpět na obsah

Obyčejná známka

Pokud je známka ve variantě zoubkované i nezoubkované, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkované, písmenem B pro nezoubkované známky a oddělit od samotného čísla lomítkem (123/A, 123/B).

Zpět na obsah

Aršík

U aršíku je potřeba napsat před katalogové číslo písmeno B a oddělit ho lomítkem (B/123).

Pokud je aršík ve variantě zoubkované i nezoubkované, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkované, písmenem B pro nezoubkované známky a oddělit od samotného čísla lomítkem (B/123/A, B/123/B).

Zpět na obsah

Série známek

Pokud známky tvoří sérii, tak je vkládáme jako sérii známek, nikoliv jednotlivě.

Zpět na obsah

Obyčejné známky

Je nutno napsat jen katalogové číslo první známky série.

Pokud je série známek ve variantě zoubkované i nezoubkované, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkovanou, písmenem B pro nezoubkovanou sérii a oddělit od samotného čísla lomítkem (123/A, 123/B).

Zpět na obsah

Aršíky

Je nutno napsat jen katalogové číslo prvního aršíku série (pozor na správné zapsání katalogového čísla aršíku).

Pokud je série aršíků ve variantě zoubkované i nezoubkované, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkovanou, písmenem B pro nezoubkovanou sérii a oddělit od samotného čísla lomítkem (B/123/A, B/123/B).

Zpět na obsah

Odvozená série

Pokud k sérii nebo známce přímo patří aršík, je nutné při zadávání aršíku tuto sérii vybrat z rolovacího seznamu.

Zpět na obsah

Stát a perioda

Je nutné vybrat správnou periodu (časové rozpětí) daného státu. Na základě toho lze vybrat konkrétní měnu u jednotlivých hodnot známek.

Zpět na obsah

Štítek

Lze přiřadit libovolné množství štítků. Více štítků v rámci jednoho boxu se vybírají pomocí stisknuté klávesy ctrl. Pokud nějaký štítek v nabídce chybí, tak nás kontaktujte. Pokud není štítek očividný, tak ho raději nevyplňujte, respektive vyplňujte jen štítky platné pro celou sérii.

Zpět na obsah

Barva

Je nutné co nejpřesněji zadávat barvu dle katalogu. Pokud daná barva není v seznamu, tak nás kontaktujte. U série, je nutné barvu vybrat u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce). Kromě toho lze specifikovat i barevné pozadí známky.

Zpět na obsah

Hodnota

Pokud je hodnota známky poměrová (1 a jedna třetina Libry) zadává se 1'4 (třetina Libry jsou 4 pence). Některé známky mají hodnotu složenou (např. 1+2). Pokud je známka přetisknutá, tak do hodnoty zapíšeme původní hodnotu.

U série, je nutné hodnotu zadat u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

U aršíku, který je složen z více známek zapisujeme všechny hodnoty, které oddělujeme lomítkem (4/5/6/7/10 nebo 1'2/3/3'6 nebo 1+2/2+3/4/5+1). Hodnoty nesmíme zapomenout převést na řád měny, kterou u aršíku uvádíme (zpravidla ten nejvyšší, který se u aršíku vyskytuje).

Zpět na obsah

Měna

U série, je nutné měnu vybrat u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah

Typ zoubkování

Kromě odlišení v katalogovém číslu (jen pokud jsou obě varianty té samé známky či série) je nutno rozlišit zaškrtávátkem o jaký typ zoubkování známky či série jde. Rozlišujeme známky zoubkované Zoubkovaná známka, nezoubkované Nezoubkovaná známka a násek Násek. U zoubkované známky lze vybrat i velikost zoubkování ve vodorovném i svislém směru.

Zpět na obsah

Letecká pošta Letecká pošta

U série, je nutné leteckou poštu zaškrtnout jen u těch známek, které jsou skutečně letecké (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah

Aršík Aršík

Kromě odlišení v katalogovém číslu (provádí se automaticky) je nutno rozlišit zaškrtávátkem zda jde o aršík či obyčejnou známku.

Zpět na obsah

Doplatní známka Doplatní známka

Kromě odlišení v katalogovém číslu (provádí se automaticky) je nutno rozlišit zaškrtávátkem zda jde o doplatní či obyčejnou známku.

Zpět na obsah

Služební známka Služební známka

Kromě odlišení v katalogovém číslu (provádí se automaticky) je nutno rozlišit zaškrtávátkem zda jde o služební či obyčejnou známku.

Zpět na obsah

Přetisk Přetisk

Pokud je na známce přetisk, je nutné zaškrtnout příslušné zaškrtávátko. Pokud je znám přesný text, je nutné ho vyplnit. U hodnot je potřeba napsat i měnu (3 Kč).

U série, je nutné přetisk zaškrtnout i uvést u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah