Registrovat  nebo 

Jak vkládat známky

Obsah

 1. Katalogové číslo
  1. Samostatná známka
   1. Obyčejná známka
   2. Bloková známka
  2. Série známek
   1. Obyčejné známky
   2. Blokové známky
 2. Odvozená série
 3. Stát a perioda
 4. Štítek
 5. Barva
 6. Hodnota
 7. Měna
 8. Typ zoubkování
 9. Letecká pošta
 10. Bloková známka
 11. Doplatni známka
 12. Přetisk

Katalogové číslo

Katalogové číslo je unikátní identifikátor v rámci konkrétního státu nebo historického území. V tomto katalogu je využíváno číselné řady dle katalogu Michel.

Zpět na obsah

Samostatná známka

Jako samostanou známku vkládáme jen jednotlivé známky nebo bloky, které nepatří do žádné série.

Zpět na obsah

Obyčejná známka

Pokud je známka ve variantě zoubkované i stříhané, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkované, písmenem B pro stříhané známky a oddělit od samotného čísla lomítkem (123/A, 123/B).

Zpět na obsah

Bloková známka

U bloku je potřeba napsat před katalogové číslo písmeno B a oddělit ho lomítkem (B/123).

Pokud je blok ve variantě zoubkované i stříhané, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkované, písmenem B pro stříhané známky a oddělit od samotného čísla lomítkem (B/123/A, B/123/B).

Zpět na obsah

Série známek

Pokud známky tvoří sérii, tak je vkládáme jako sérii známek, nikoliv jednotlivě.

Zpět na obsah

Obyčejné známky

Je nutno napsat jen katalogové číslo první známky série.

Pokud je série známek ve variantě zoubkované i stříhané, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkovanou, písmenem B pro stříhanou sérii a oddělit od samotného čísla lomítkem (123/A, 123/B).

Zpět na obsah

Blokové známky

Je nutno napsat jen katalogové číslo prvního bloku série (pozor na správné zapsání katalogového čísla bloku).

Pokud je série bloků ve variantě zoubkované i stříhané, je nutno odlišit písmenem A pro zoubkovanou, písmenem B pro stříhanou sérii a oddělit od samotného čísla lomítkem (B/123/A, B/123/B).

Zpět na obsah

Odvozená série

Pokud k sérii nebo známce přímo patří blok, je nutné při zadávání bloku tuto sérii vybrat z rolovacího seznamu.

Zpět na obsah

Stát a perioda

Je nutné vybrat správnou periodu (časové rozpětí) daného státu. Na základě toho lze vybrat konkrétní měnu u jednotlivých hodnot známek.

Zpět na obsah

Štítek

Lze přiřadit libovolné množství štítků. Více štítků v rámci jednoho boxu se vybírají pomocí stisknuté klávesy ctrl. Pokud nějaký štítek v nabídce chybí, tak nás kontaktujte. Pokud není štítek očividný, tak ho raději nevyplňujte, respektive vyplňujte jen štítky platné pro celou sérii.

Zpět na obsah

Barva

Je nutné co nejpřesněji zadávat barvu dle katalogu. Pokud daná barva není v seznamu, tak nás kontaktujte. U série, je nutné barvu vybrat u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah

Hodnota

Pokud je hodnota známky poměrová (1 a jedna třetina Libry) zadává se 1'4 (třetina Libry jsou 4 pence). Některé známky mají hodnotu složenou (např. 1+2). Pokud je známka přetisknutá, tak do hodnoty zapíšeme původní hodnotu.

U série, je nutné hodnotu zadat u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

U bloku, který je složen z více známek zapisujeme všechny hodnoty, které oddělujeme lomítkem (4/5/6/7/10 nebo 1'2/3/3'6 nebo 1+2/2+3/4/5+1). Hodnoty nesmíme zapomenout převést na řád měny, kterou u bloku uvádíme (zpravidla ten nejvyšší, který se u bloku vyskytuje).

Zpět na obsah

Měna

U série, je nutné měnu vybrat u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah

Typ zoubkování

Kromě odlišení v katalogovém číslu (jen pokud jsou obě varianty té samé známky či série) je nutno rozlišit zaškrtávátkem o jaký typ zoubkování známky či série jde.

Zpět na obsah

Letecká pošta

U série, je nutné leteckou poštu zaškrtnout jen u těch známek, které jsou skutečně letecké (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah

Bloková známka

Kromě odlišení v katalogovém číslu (provádí se automaticky) je nutno rozlišit zaškrtávátkem zda jde o blok či obyčejnou známku.

Zpět na obsah

Doplatní známka

Kromě odlišení v katalogovém číslu (provádí se automaticky) je nutno rozlišit zaškrtávátkem zda jde o doplatní či obyčejnou známku.

Zpět na obsah

Přetisk

Pokud je na známce přetisk, je nutné zaškrtnout příslušné zaškrtávátko. Pokud je znám přesný text, je nutné ho vyplnit. U hodnot je potřeba napsat i měnu (3 Kč).

U série, je nutné přetisk zaškrtnout i uvést u všech známek (pro stejnou hodnotu slouží ikona trojúhelníčku u názvu sloupce).

Zpět na obsah

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
 • získáte svůj profil na portálu Svět filatelie
 • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
 • budete si moci prohlížet cizí sbírky
 • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
 • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty
filatelisticky-slovnik

Filatelistický slovník

Slovník všech běžně používaných pojmů se kterými se můžete setkat ve filatelii, a jejich stručné vysvětlení.