Novinky >> Novinka

Změna pořadí barev v názvu

Pro lepší orientaci v jednotlivých barvách jsme u jednoslovných názvů složených barev změnili jejich pořadí v abecedním pořádku. U víceslovných barev jsme ponechali na prvém místě stěžejní barvu, bez ohledu na abecední pořadí.

Chcete k tomu něco sdělit?