Amerika | Nikaragua | 1996 | 3777 - 3785 

Katalogové číslo:  Mi 3777  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3778  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3779  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3780  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3781  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3782  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3783  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3784  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 3785  (B/262)

Pro zobrazení detailu známky se

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
  • získáte svůj profil na našem portálu
  • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
  • budete si moci prohlížet cizí sbírky
  • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
  • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty

Filatelistický slovník

Rozsáhlý slovník všech běžně používaných pojmů se kterými se můžete setkat ve filatelii, a jejich stručné vysvětlení.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac