Amerika | Nikaragua | 1982 | 2335 - 2341 

Katalogové číslo:  Mi 2335

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 2336

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 2337

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 2338

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 2339

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 2340

Pro zobrazení detailu známky se

Katalogové číslo:  Mi 2341

Pro zobrazení detailu známky se

Tipy pro Vás

Víte že, když se zaregistrujete:
  • získáte svůj profil na našem portálu
  • budete mít možnost označovat si svou chyběnku a vlastněnku
  • budete si moci prohlížet cizí sbírky
  • budete moci vkládat známky a nahrávat jejich obrázky
  • budete moci komunikovat s ostatními filatelisty

Filatelistický slovník

Rozsáhlý slovník všech běžně používaných pojmů se kterými se můžete setkat ve filatelii, a jejich stručné vysvětlení.

Katalog je tvořen uživateli portálu a slouží ke správě jejich sbírek, k výměně a prodeji známek s ostatními uživateli portálu.

© Solutac