Blog >> Článek

Soutěž 100 let založení Československa

K výročí 100 let založení Československa tu pro Vás máme soutěž o neomezený plný účet. Soutěž se týká doplnění obrázků známek, které ještě v katalogu chybí a to z těchto kategorií.

Neomezený plný účet získá filatelista, který nahraje do těchto kategorií nejvíce obrázků. Obrázky známek musí splňovat pravidla pro nahrávání známek.

Soutěž platí do 31. ledna 2019.